กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้งานที่ห้องประชุม สนผ.ชั้น7

By admin

One thought on “ติดตั้งสายสัญญาณและเครือข่ายระบบvcs”

Leave a Reply

Your email address will not be published.