กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่ง จนท.ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์จังหวัดนนทบุรี ตามที่มีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.