กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์หมายเลข1567 เหตุจากการย้ายห้องของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

By admin