กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งทีวีห้องปฏิบัติราชการปลัดกระทรวงมหาดไทย

By admin