Author: admin

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดูแลควบคุมการเชื่อมโยงเครือข่าย ในการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพื้ที่ภาคใต้ ในพุธที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน กคฐ. ควบคุมดูแลการเชื่อมโยงเครือข่ายรองรับการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชสีห์ วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงาน กคฐ. ได้เข้าเฝ้า รับ – ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 7 พ.ย. เวลา 17.00 น.

27/10/2023 สำรวจสายสื่อสัญญาณอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ร่วมสำรวจสายสื่อสัญญาณสื่อสารโดยรอบอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการปรับปรุงประตูทั้ง 4 ด้าน