ฝ่ายบำรุงรักษาสารสนเทศและการสื่อสาร

ธงชัย ไกยพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone:  989-6667-6262

ชัชวาล ยอดคำตัน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone:  123-5555-2323

ธนวัฒน์ สังกระธาตุ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone:  514XX