Latest Post

กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ให้กับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น ๔ ศสส.สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบเครื่องขยายเสียงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มงาน กคฐ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ กลุ่มงานกคฐ.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กลุ่มงาน กคฐ. ร่วมตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สถานีสื่อสารจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ให้กับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น ๔ ศสส.สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบเครื่องขยายเสียงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน กคฐ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

กลุ่มงานกคฐ.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน กคฐ. ร่วมตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สถานีสื่อสารจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงาน กคฐ. ร่วมตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สถานีสื่อสารจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงาน กคฐ. ดำเนินการตรวจรับบอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่ ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการร่วมตรวจรับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สถานีสื่อสารจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินควบคุมดูแลบริษัทว่าจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือสื่อสาร ประจำศูนย์ฝึกศสส.สป. (ลาดตะโหนด) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการตรวจซ่อมระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ กรมราชทัณฑ์

ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566