กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)โดยทำการ ตรวจสอบระบบ IP-Phone และได้นำอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย AVAYA 2526T-PWR เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิม NORTEL BayStack 5520-24T-PWR ที่ชำรุด ทำให้ระบบโทรศัพท์ของ ศสข.1 (อย.) สามารถใช้งานได้ปกติ

By admin