กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการควบคุมดูแลทัศนูปกรณ์ พร้อมระบบประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมZOOM ในการประชุมสมรคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีซโฮเตล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

By admin