กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติมอีก3เลขหมาย

By admin