กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งทีวี ห้องผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และห้องที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

By admin