กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบเครื่องขยายเสียงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

By admin