Day: December 7, 2023

กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ฃ

กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ให้กับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น ๔ ศสส.สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม…

กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบเครื่องขยายเสียงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบเครื่องขยายเสียงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร…