Day: December 25, 2023

กลุ่มงานกคฐ. ได้ดำเนินการตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานกคฐ. ได้ดำเนินการตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว วันที่ 20 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการตรวจซ่อมระบบส่งสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย

ณ กรมราชทัณฑ์  ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566